Persondatapolitik

Dataansvarlig
Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om
vores kunder og samarbejdspartnere. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.
Navn: Streetfood Aalborg ApS
Adresse: Skudehavnsvej 35, 900

Personoplysninger
Generelt
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan
henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række
sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder
dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som
bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske
oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk
placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver
eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn,
telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Diese Informationen sind typischerweise auf
zu finden, wenn man sich anmeldet oder ein Konto hat.

Sikkerhed
Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med
gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.
Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive
slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger
hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til
uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med
lovgivningen.

Formål
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som
vil have størst sandsynlighed for at være relevant for dig, at registrere dine køb og
betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at
fremsende et nyhedsbrev. Darüber hinaus können Sie die Dienste von
optimieren und Ihre Daten speichern.

Periode for opbevaring
Oplysningerne
opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi
sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af
oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det erfor ikke muligt at angive en
generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger
Data om din brug af websitetet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på,
geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det
omfang disse oplysninger er kendt. Sie können alle Informationen, die Sie benötigen, unter
unter dem Stichwort "Cookies" abrufen. Oplysningerne anvendes til målretning af
annoncering.

Wir bieten Ihnen eine Reihe von Dienstleistungen für den Umgang mit Daten an.
Sie behandeln Ihre Daten auf der Website und können diese an
weiterleiten. Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver
samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der can give dine
oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig i et
almindeligt format (dataportabilitet). Du kannst bis zum Ende der Woche die Daten auf
abrufen, wenn du die Daten abrufst. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver
behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte
har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske
til: [email protected] Hvis du vil klage over vores behandling af dine
personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet. 

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal
begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en
anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

Behandlingsaktivist 


Besøg på hjemmeside
Når
du besøger vores hjemmeside, så anvender vi cookies for at hjemmesiden kan
fungere, hvilket du kan læse mere om i vores [cookiepolitik].

Kommunikation mit potentiellen Kunden
Wenn
Sie Interesse an unseren Dienstleistungen haben, können Sie über
mit uns in Kontakt treten:

Kontaktformular via vores hjemmeside: aalborg-streetfood.dk
Email: [email protected]
Telefon: 93 40 92 32

Sie können Ihre persönlichen Daten behandeln, so dass Sie einen Dialog mit
führen können, um Ihre Fragen zu beantworten. Vi behandler kun den information, som
du giver os i forbindelse med vores kommunikation.
Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, email, telefonnummer.

Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er
databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

Vi sletter vores kommunikation med dig når det står klart om du ønsker vores ydelser
eller ej. Skulle der i et særligt tilfælde opstå et behov for at opbevare dine
personoplysninger i længere tid, så vil dette kunne være tilfældet.

Kunder
Vi har behov for at kommunikere med vores kunder, så vi sikrer os, at ydelsen leveres
korrekt. Hier können Sie Informationen über die Adresse, den Namen, die Adresse, die Telefonnummern, die Telefonnummern von
aftaler, die Betätigungsinformationen und weitere Informationen erhalten. 


Hjemlen til at behandle disse personoplysningerer er databeskyttelsesforordningens
artikel 6, stk. 1 litra b.

Når ydelsen er leveret og eventuelle udestående er afsluttede, så vil vi umiddelbart
herefter slette personoplysningerne.

Nyhedsbrev
Vi har et nyhedsbrev, som det er frivilligt at tilmelde sig - og du kan altid framelde dig
dette igen. 

Formålet med nyhedsbrevet er at sende de tilmeldte mails med ny information fra
virksomheden, som kan omhandle nyt indhold på hjemmesiden, annoncering af vores
ydelser. Vi vil kun sende dig mails, hvis du har givet dit aktive samtykke til dette. Die Antwort auf
ist der erste Schritt, wenn du deine Mailadresse angibst, an die du dann eine Mail schickst,
um zu sehen, ob du die Mails beantworten kannst. På denne måde, så sikrer vi, at du rent
faktisk selv har tilmeldt dig nyhedsbrevet dvs. afgivet aktivt samtykke. 

Vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger (dvs. mailadressen) i
forbindelse med nyhedsbrevet vil være databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1
litra a.

Vi vil behandle dine personoplysninger, så længe at du stadig er tilmeldt
nyhedsbrevet. Ved afmeldelse af nyhedsbrevet, så stopper vi også med at sende dette
til dig. Har vi ikke sendt dig et nyhedsbrev i 1 år, så bortfalder dit samtykke som følge
af vores passivitet.

Ved framelding af nyhedsbrevet, så gemmer vi dit nu tidligere samtykke i 2 år efter, at
det senest er anvendt pga. forældelseskrav jf. Forbrugerombudsmandens
spamvejledning afsnit 11.3. 

Bogføring
Vi skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer
fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå
almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse.

Vores hjemmel til at behandle personoplysninger til bogføringen er
databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra.

Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter at indeværende regnskabsår er
afsluttet. 

Jobansøgninger
Vi tager glædeligt imod jobansøgninger med henblik på at vurdere om de matcher et
ansættelsesbehov i vores virksomhed. 

Hvis du sender din jobansøgning til os, så er vores hjemmel til at behandle dine
personoplysninger databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f. 

Hvis du har sendt en uopfordret ansøgning, så vil vi med det samme vurdere om din
ansøgning er relevant, og hiernach slette dine oplysninger igen, hvis der ikke er et
match.

Hvis du har sendt en ansøgning til et opslået job, så vil vi bortskaffe din ansøgning i
det tilfælde, at du ikke ansættes, og umiddelbart efter at den rette kandidat er fundet
til jobbet. Hvis du indgår i et rekrutteringsforløb og/elleransættes til jobbet, så vil vi give dig
særskilt information om hvordan, at vi behandler dine personoplysninger i denne
forbindelse. 

Databehandlere
Få kan klare alt selv, og det samme gælder os. Vi har derfor samarbejdspartnere, samt
benytter os af leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere.
Eksterne leverandører kan eksempelvis levere systemer til at organizere vores
arbejde, services, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring.

Sie können Sendgrid nutzen, um die Personendaten
mit Telefonnummern, Adressen, E-Mail-Adressen und anderen Daten zu verknüpfen.
Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt.
Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere, og vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet.
Vi indgår derfor aftaler herom med virksomheder (databehandlere), der håndterer personoplysninger på vores vegne for at højne sikkerheden af dine personoplysninger.

Videregivelse af personoplysninger
Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand.

Profilierung und automatisierte Datenerfassung
Vi foretager ikke profilering eller automatiserede afgørelser. 

Tredjelandeoverførsler
Vi benytter som udgangspunkt databehandlere i EU/EØS, eller som opbevarer data i
EU/EØS. I nogle tilfælde er dette ikke muligt, og her kan der benyttes databehandlere udenfor
EU/EØS, hvis disse can give dine personoplysninger en suitable beskyttelse.

Behandlingssikkerhed
Vi holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende
tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

Vi har lavet risikovurderinger af vores behandling af personoplysninger, og har
herefter indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at øge
behandlingssikkerheden.

En af vores vigtigste foranstaltninger er at holde vores medarbejdere opdaterede om
GDPR løbende træninger.

De registreredes rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores
behandling af oplysninger om dig.
Wenn Sie diese Daten abrufen möchten, kontaktieren Sie uns bitte, damit wir Ihnen die Daten auf
zur Verfügung stellen können.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række
yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for
vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle
oplysningerne - bortset fra opbevaring - med dit samtykke, eller med henblik på at
retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en
person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af
dine personoplysninger. Du can også gøre indsigelse mod behandling af dine
oplysninger til direct markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret,
almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse
personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du can læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes
rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Tilbagetrækning af samtykke
Når
vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du
ret til at trække dit samtykke tilbage. 

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi
behandler dine personoplysninger på. Du findest Datatilsynets kontaktoplysninger
påwww.datatilsynet.dk.
Vi vil generelt opfordre dig til at læse mere om GDPR, så du er opdateret på reglerne.

Udgiver
Websitet ejes og publiceres af:
Streetfood Aalborg ApS
Skudehavnsvej 35
9000 Aalborg
Telefon:
Email: [email protected]

Aalborg
CVR-nr.: 38424157
Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte
os via [email protected]