Persondatapolitikk

Dataansvarlig
Vi er dataansvarlig for behandlingen av de personopplysninger, som vi behandler om
våre kunder og samarbejdspartnere. Du finner vår kontaktinformasjon nedenfor.
Navn: Streetfood Aalborg ApS
Adresse: Skudehavnsvej 35, 900

Personopplysninger
Generelt
Personopplysninger er alle slags informasjoner, der i et eller annet omfang kan
henføres til dig. Når du benytter vår nettside samler og behandler vi en rekke
slik informasjon. Det skjer f.eks. ved alm. tilgang til innhold, hvis du tilmelder
dig vår nyhetsbrev, deltakere i konkurranser eller undersøkelser, registrere deg som
bruker eller abonnent, øvrig bruk av tjenester eller foretar kjøp via nettstedet.

Vi samler og behandler typisk følgende typer opplysninger: Et unikt ID og teknisk
informasjon om din datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon, dette IP-nummer, geografisk
plassering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver
eksplisitt samtykke hertil og selv inn informasjonerne behandles i tillegg: Navn,
telefonnummer, e-post, adresse og betalingsopplysninger. Det vil typisk være i
forbindelse med opprettelse av innlogging eller ved kjøp.

Sikkerhed
Vi behandler dine personopplysninger sikkert og fortrolige i overensstemmelse med
gjeldende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.
Dine opplysninger vil alene bli anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil bli
slettet, når dette formål er oppfylt eller ikke lenger relevant.

Vi har truffet tekniske og organisatoriske tiltak mod, på dine opplysninger
hændeligt eller ulovlig blir slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til
uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med
lovgivningen.

Formell
Oplysningerne brukes til å identifisere som bruker og vise deg de annonser, som
vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og
betalinger, samt at kunne levere de tjenester, du har etterspurgt, som f.eks. på
fremsende et nyhetsbrev. Herudover anvender vi opplysninger til at optimere våre
tjenester og innhold.

Periode for oppbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tillatt i henhold til lovgivningen, og vi
sletter dem, når de ikke lenger er nødvendige. Perioden utvikling af karakteren af
oplysningen og bakgrunnen for oppbevaring. Det er derfor ikke mulig at angi en
generell tidsramme for, når informasjon slettes.

Videregivelse av opplysninger
Data om din bruk av websitet, hvilke annonser, du mottar og evt. klikker på,
geografisk plassering, køn og alderssegment mv videregiver til tredjeparter i det
omfang disse opplysninger er kjent. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i
avsnittet om "Cookies" ovenfor. Oplysningerne brukes til målretning af
annonsering.

Vi benytter herudover en rekke tredjeparter til oppbevaring og behandling av data.
Disse behandler udelukkende opplysninger på våre vegne og må ikke bruke dem til
egne formål. Videregivelse av personopplysninger som navn og e-post mv vil kun skje, hvis du gir
samtykke til det. Vi bruker kun databehandlere i EU eller i lande, der kan gi dine
informasjon og tilstrekkelig beskyttelse.

Innsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personopplysninger, vi behandler om dig i et
vanlig format (dataportabilitet). Du kan dessuten til enhver tid gjøre innsigelse
mod, at opplysninger brukes. Du kan også tilbakekalde dette samtykke til, at der blir
behandlet informasjon om dig. Hvis de opplysninger, behandles om graven, er feil
har du ret til at de blir rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske
til: [email protected] Hvis du vil klage over vår behandling av dine
personopplysninger har du også mulighet for å ta kontakt med Datatilsynet. 

Ønsker du ikke lenger, at vi skal behandle dine personopplysninger, eller at vi skal
begrense behandlingen av dine personopplysninger, kan du også sende oss en
anmodning herom til ovennævnte e-postadresse.

Behandlingsaktiviteter 


Besøk på hjemmesiden
Når du besøker vår hjemmeside, så bruker vi informasjonskapsler for på hjemmesiden kan
fungere, hvilket du kan lese mer om i vår [cookiepolitik].

Kommunikasjon med potensielle kunder
Når du har spørsmål til vår side, eller ønsker å høre mer om tjenestene våre, så
kan du kontakte oss via:

Kontaktskjema via vår hjemmeside: aalborg-streetfood.dk
E-post: [email protected]
Telefon: 93 40 92 32

Herigjennom vil vi behandle dine personopplysninger, så vi kan inngå i en dialog med
Dig fx svar på spørsmål om ytelsen vår. Vi behandler kun den informasjon, som
du giver os i forbindelse med vår kommunikasjon.
Vi vil typisk behandle følgende vanlige opplysninger: navn, e-post, telefonnummer.

Vår hjemmel til at behandle disse personopplysninger er
databeskyttelsesforordningens artikkel 6, stk. 1 liter f.

Vi sletter vår kommunikasjon med deg når det står klart om du ønsker vår ytelse
eller ej. Skulle der i et spesielt tilfelle oppstå et behov for å oppbevare dine
personopplysninger i lengre tid, så vil dette kunne være tilfellet.

Kunder
Vi har behov for at kommunikere med våre kunder, så vi sikrer oss, at ydelsen leveres
korrekt. Herigjennom kan vi behandle opplysninger om navn, adresse, ydelser, særlig
avtaler, betalingsinformasjon og lignende. 


Hjemlen til at behandle disse personopplysninger er databeskyttelsesforordningens
artikkel 6, stk. 1 liter b.

Når ydelsen er levert og enhver utestående er avsluttet, så vil vi umiddelbart
herefter slette personopplysningene.

Nyhedsbrev
Vi har et nyhetsbrev, som det er frivillig at tilmelde seg – og du kan alltid framelde dig
dette igjen. 

Formålet med nyhetsbrevet er å sende de tilmeldte e-postene med ny informasjon fra
bedrift, som kan håndtere nytt innhold på hjemmesiden, annonsering av våre
ydelser. Vi vil kun sende dig e-post, hvis du har gitt dette aktivt samtykke til dette. Det krever i
første omgang, at du angi din e-postadresse, som vi etterfølgende sender en mail til,
således at du kan bekrefte tilmeldingen. På denne måten, så sikrer vi, at du rent
faktisk selv har tilmeldt dig nyhetsbrevet dvs. avgivet aktivt samtykke. 

Vår hjemmel til at behandle dine personopplysninger (dvs. e-postadressen) i
forbindelse med nyhetsbrevet vil være databeskyttelsesforordningens artikkel 6, stk. 1
litra a.

Vi vil behandle dine personopplysninger, så lenge at du stadig er tilmeldt
nyhetsbrevet. Ved avmelding av nyhetsbrevet, så stopper vi også med å sende dette
til grave. Har vi ikke sendt deg et nyhetsbrev i 1 år, så bortfaller dette samtykke som følge
av vår passivitet.

Ved framelding av nyhetsbrevet, så gemmer vi dette tidligere samtykke i 2 år etter, at
det senest er anvendt pga. forældelseskrav jf. Forbrugerombudsmandens
spamveiledning avsnitt 11.3. 

Bogføring
Vi skal gemme alle regnskapsbilag jf. bogføringsloven. Det betyr, at vi gemmer
fakturaer og lignende bilag til bruk for regnskapsføring. Heraf kan der fremgå
almindelige personopplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse.

Vår hjemmel til at behandle personopplysninger til bogføringen er
databeskyttelsesforordningens artikkel 6, stk.1 litra.

Vi oppbevarer disse opplysninger i minimum 5 år etter at indeværende regnskapsår er
afsluttet. 

Jobbsøker
Vi tar gledeligt imot jobansøgninger med henblikk på å vurdere om de matcher et
ansættelsesbehov i vår virksomhet. 

Hvis du sender din jobbansøgning til oss, så er vår hjemmel til at behandle dine
personopplysninger databeskyttelsesforordningens artikkel 6, stk. 1 liter f. 

Hvis du har sendt en uopfordret søknad, så vil vi med det samme vurdere om din
søknaden er relevant, og heretter slettes dine opplysninger igjen, hvis den ikke er et
kamp.

Hvis du har sendt en søknad til et oppslået jobb, så vil vi bortskaffe din søknad i
det tilfelle, at du ikke ansettes, og umiddelbart etter at den rette kandidaten er funnet
til jobbet. Hvis du deltar i et rekrutteringsforløb og/eller ansettes til jobbet, så vil vi gi deg
særskilt informasjon om hvordan, at vi behandler dine personopplysninger i denne
forbindelse. 

Databehandlere
Få kan klare alt selv, og det samme gjelder os. Vi har derfor samarbejdspartnere, samt
benytter os av leverandører, hvoraf noen kan være databehandlere.
Eksterne leverandører kan bruke systemer for å organisere våre
arbeid, tjenester, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring.

Her brukes Sendgrid som ekstern leverandør til oppbevaring av personopplysninger
som telefonnummer, navn, firmanavn, mail.
Det er vårt ansvar at sikre, at dine personopplysninger behandles ordentlig.
Derfor stiller vi høye krav til våre samarbeidspartnere, og våre partnere skal garantere, at dine personopplysninger er beskyttet.
Vi inngår derfor avtaler med bedrifter (databehandlere), der håndterer personopplysninger på våre vegne for høye sikkerheter av dine personopplysninger.

Videregivelse av personopplysninger
Vi videregiver ikke dine personopplysninger til tredjemand.

Profilering og automatiserte beslutningr
Vi foretar ikke profilering eller automatiserte avgjørelser. 

Tredjelandeoverførsler
Vi benytter som utgangspunkt databehandlere i EU/EØS, eller som lagrer data i
EU/EØS. I noen tilfeller er dette ikke mulig, og hun kan benyttes utenfor
EU/EØS, hvis disse kan gi dine personopplysninger og passende beskyttelse.

Behandlingssikkerhet
Vi holder behandlingen av personopplysninger sikker ved at de har innført passende
tekniske og organisatoriske tiltak.

Vi har laget risikovurderinger av vår behandling av personopplysninger, og har
herefter indført passende tekniske og organisatoriske tiltak for å øke
behandlingssikkerheten.

En av våre viktigste tiltak er å holde våre ansatte oppdatert om
GDPR kontinuerlig trening.

De registrerte rettighetene
Du har etter databeskyttelsesforordningen en rekke rettigheter i forhold til våre
behandling av opplysninger om dig.
Hvis du vil bruke dine rettigheter skal du kontakte oss, så vi kan hjelpe deg med
dette.

Ret til at se opplysninger (indsigtsret)
Du har rett til å få innsikt i de opplysninger, som vi behandler om dig, samt en rekke
ytterligere informasjon.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har rett til å få uriktige opplysninger om deg selv rettet.

Ret til sletning
I spesielle tilfeller har du rett til å få slettet opplysninger om å grave, innen tidspunktet for
våre generelle generelle sletning inntræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfeller rett til å få behandlingen av dine personopplysninger begrenset.
Hvis du har rett til å få begrenset behandlingen, må vi fremover kun behandle
opplysninger – bortsett fra oppbevaring – med dette samtykke, eller med sikte på at
retskrav kan fastlægges, gjøres gjeldende eller forsvares, eller for at beskytte en
person eller viktig samfunnsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfeller rett til å gjøre innsigelse mot vår ellers lovlige behandling
spise personopplysninger. Du kan også gjøre innsigelse mod behandling av dine
informasjon til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere informasjon (dataportabilitet)
Du har i visse tilfeller ret til å motta dine personopplysninger i et struktureret,
almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse
personopplysninger fra én dataansvarlig til en annen uten hindring.
Du kan lese mer om dine rettigheter i Datatilsynets veiledning om registreringen
rettigheter, som du finner på www.datatilsynet.dk.

Tilbagetrækning av samtykke
Når vår behandling av dine personopplysninger er basert på dette samtykket, så har du
ret til at trekke dit samtykke tilbage. 

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måte, vi
behandler dine personopplysninger på. Du finner Datatilsynets kontaktinformasjon
påwww.datatilsynet.dk.
Vi vil generelt oppfordre deg til å lese mer om GDPR, så du er oppdatert på regler.

Udgiver
Websitet ejes og publiceres av:
Streetfood Aalborg ApS
Skudehavnsvej 35
9000 Aalborg
Telefon:
E-post: [email protected]

Aalborg
CVR-nr.: 38424157
Hvis du har spørsmål til behandlingen av dine personopplysninger, så kan du kontakte
os via [email protected]